Monthly Archives: december 2017

Hör världsledarnas nyårshälsningar

Svt

I sin nyårshälsning utfärdar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres en kraftig varning, ”red alert” som han kallar det, och lyfter risken för fördjupade konflikter, klimatförändringar och oron för kärnvapen. Putin, May och Merkel har också hälsningar att framföra inför det nya året.
–27 länder i Europa måste vara mer fokuserade än någonsin på att hålla ihop, säger Angela Merkel, Tysklands förbundskansler.