Daily Archives: 1 augusti, 2017

Nya siffror: Över 80 procent av testade asylsökare över 18 år

Sverige

STOCKHOLM Rättsmedicinalverket redovisade under tisdagen den senaste statistiken av åldersbedömningar av asylsökande. Antalet fall där resultatet talar för att den testade är 18 år eller äldre överstiger nu 80 procent. Den asylsökande genomgår två undersökningar, röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Efter varje undersökning gör flera medicinska experter oberoende analyser av mognadsgraden hos visdomständer respektive knäled. […]